ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Γενική θεματολογία

Αναπτυξιακή και Εφηβική Υγεία : ιδιαιτερότητες και προοπτικές

Υπηρεσίες-σχεδιασμός και λειτουργία/ οι κατευθυντήριες του Π.Ο.Υ.

Ανάπτυξη και συμπεριφορά

Παιδικός και Εφηβικός Εγκέφαλος-συναισθηματικός εγκέφαλος

Προσέγγιση και κινητοποίηση (motivational interviewing)/βιωματικά & role plays

Πρόληψη στην παιδική και εφηβική ηλικία

HPV λοίμωξη

Εμβολιασμοί/ νέες τάσεις

Νεαροί ενήλικες/μετάβαση-transition

Έκφραση της Σεξουαλικότητας και επιλογές αντισύλληψης

Εφηβική εγκυμοσύνη

Διατροφικές ανάγκες

Χρήση συμπληρωμάτων & doping

Αθλητισμός

Ψηφιακός πολίτης-χρήση τεχνολογίας και πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου

Δημιουργικό διαδίκτυο

Η δυναμική της οικογένειας στη διαμόρφωση της Ταυτότητας παιδιού και εφήβου

Ανθρώπινα δικαιώματα

Προσφυγές- μετανάστες

Δεξιότητες ζωής και κοινωνική-συναισθηματική ενδυνάμωση/ψυχική ανθεκτικότητα

Διαχείριση της απώλειας (θάνατος, διαζύγιο, κρίση σχέσεων)

Νομικά και ηθικά διλήμματα

Σχολική προσαρμογή (οικολογία σχολείου, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκφοβισμός ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, φάσμα αυτισμού, αναπηρία, ειδική αγωγή)

Σχολική άρνηση και διαρροή

Ψυχοκοινωνική υγεία (διαταραχές άγχους, στρες και ανάπτυξη, καταθλιπτικό συναίσθημα-αυτοκαταστροφική συμπεριφορά)

Διαταραχές πρόσληψης τροφής

Διαδικτυακή εξάρτηση /θέματα διαδικτυακής ασφάλειας

Χρήση ουσιών

Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (κάπνισμα, αλκοόλ, ουσίες)

Οδική συμπεριφορά

Μορφές κακοποίησης/παραμέλησης

Παραβατικότητα/επιθετική συμπεριφορά

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εφηβική Ιατρική (για τους ιατρούς & νοσηλευτές)

Χρόνια νοσήματα

Διαταραχές ενήβωσης και ανάπτυξης

Υπερβαρότητα &Παχυσαρκία

Ψυχογενής ανορεξία

Δυσλιπιδιαμίες

Ενδοκρινολογία-συχνά προβλήματα

Εφηβική γυναικολογία

Οστικός μεταβολισμός

Επιληψία- Νευρολογικά σύνδρομα

Κεφαλαλγίες

Γενετική και επιγενετική

Άσθμα και αλλεργίες

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Γαστρεντερολογικά νοσήματα

Αιμοποιητικό σύστημα

Νεφρικές Παθήσεις

Αρτηριακή υπέρταση

Ρευματικά νοσήματα

Ακμή και ψυχοδερματολογία

Ορθοπεδικά προβλήματα-κακώσεις

Έφηβοι με Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο έφηβος με Καρκίνο

Περιγεννητικό και κοινωνικό ιστορικό

Αναπτυξιακός έλεγχος σε ηλικίες-κλειδιά

Φυσιολογική Ανάπτυξη - Αξιολόγηση

Εξοικείωση με ανιχνευτικά εργαλεία

Διάγνωση και Αντιμετώπιση ΔΕΠ-Υ

Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Διάγνωση και Αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών

Διαταραχές λόγου

Κινητικές διαταραχές

Παρεμβάσεις (π.χ. εργοθεραπεία, ψυχόδραμα, κινησιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης σε επαγγελματίες Υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους κλπ) και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες π.χ. εκπαιδευτικούς που έρχονται καθημερινά σε επαφή με εφήβους και νέους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα την ενημέρωση και εκπαίδευση όσων πλαισιώνουν τους νέους στην μεταβατική αυτή ηλικιακή φάση, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις. Η στρατηγική ανάπτυξης της εφηβικής υγείας στις Ευρωπαϊκές χώρες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για την πρόληψη και τον περιορισμό της  νοσηρότητας των ενηλίκων  του μέλλοντος.

Το  Π.Μ.Σ.  έχει διάρκεια  δύο (2) ετών και οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» - (MSc in Strategies of Developmental and Adolescent Health ) με τις εξής ειδικεύσεις: «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies of Developmental and Adolescent Health”.

Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΜΔΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

 1. Αναπτυξιακή και Εφηβική Υγεία - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους - (Developmental and Adolescent Health- Development of Health Services for Children and Adolescents).
 2. Εκπαίδευση - Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).
 3. I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου  μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες που πλαισιώνουν παιδιά και εφήβους, προκειμένου να αποκτήσουν εφόδια και να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα.

Το ΠΜΣ έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η ύλη του περιλαμβάνει βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τα πρώτα χρόνια έως και την ενηλικίωση, καθώς και την αναμενόμενη συμπεριφορά, τις παραλλαγές και παρεκτροπές αυτής (Developmental and Behavioral Health). Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με οντότητες που συχνά παραμελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της πολυμορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειμματικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ειδικών. Θα συζητηθεί ο ρόλος του περιβάλλοντος (οικογένεια, παιδικός σταθμός, σχολείο,  συνομήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφήβου, στην εκδήλωση συμπτωμάτων και στην αντιμετώπιση δυσκολιών.

      Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης μικρών παιδιών και  εφήβων, αλλά και γενικότερα των ασθενών ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο.

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σημαντικότερες για τον περιορισμό της νοσηρότητας των ενηλίκων του μέλλοντος. Στην Ελλάδα, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Α. & Π. Κυριακού» είναι πρωτοπόρος δομή και σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. εξυπηρετεί ανάγκες προεφήβων και εφήβων από όλη τη χώρα, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένη, ολιστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στα κρίσιμα αυτά αναπτυξιακά στάδια. Πρόσφατα (Απρίλιος 2018), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απένειμε διάκριση στη ΜΕΥ ως Υπηρεσία Καλής Πρακτικής (Good Practice), με βάση τα διεθνή standards που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν τους προεφήβους και εφήβους.

Οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σημαντικές,  και διαπιστώνεται κενό αναφορικά με τη στελέχωση δομών οι οποίες απευθύνονται τεκμηριωμένα και διεπιστημονικά σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων.  Επιπλέον, οι δομές που αναλαμβάνουν τη φροντίδα χρειάζονται επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

 1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 2. Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρμογή της ηλικιακής ομάδας παιδιών και εφήβων στο σχολικό πλαίσιο.
 3. Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το παιδί και τον/την έφηβο/η και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περιόδους αυτές της ζωής.
 4. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και να συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας.
 5. Να αξιολογούν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους στο πλαίσιο ομάδων-δομών.
 6. Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας με το παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των θεμάτων σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.
 7. Να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελματικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργημά τους.
 8. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστημονικό επίπεδο.
 9. Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
 10. Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.
 11. Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης.
 12. Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ηλικιακών ομάδων.
 13. Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.
 14. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστημονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.
 15. Να μελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήματα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν.
 16. Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
 17. Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρμογής θεωριών και μεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί πρωτοπορία στον χώρο των επιστημών υγείας, καθώς είναι το μοναδικό που προσεγγίζει την περίοδο της εφηβείας ολιστικά. Αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών τόσο για τη σωματική αλλά και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων. Η θεματολογία του εν λόγω προγράμματος άπτεται της καθημερινότητας της εφηβείας και των προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο εντός του κλειστού οικογενειακού και φιλικού κύκλου, αλλά και εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Η πολύπλευρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση των καθηγητών του προγράμματος, που είναι πάντοτε εναρμονισμένη με την σύγχρονη πραγματικότητα, δίνει την σιγουριά και την ασφάλεια της ολοκληρωμένης γνώσης. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που επέφερε η νέα πραγματικότητα λόγω της COVID-19, το πρόγραμμα ανταπεξήλθε πλήρως στις προσδοκίες των φοιτητών, χωρίς να παρατηρηθεί έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων. Επιπλέον, μέσω της Πρακτικής Άσκησης, που υλοποιείται σε πληθώρα δομών, δίνει την δυνατότητα για όσο το δυνατόν επαφή με τους εφήβους και τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες.

ΑΣ

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» (Φ.Ε.Κ. υπό δημοσίευση).

Το  Π.Μ.Σ.  έχει διάρκεια  δύο (2) ετών και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχικών Σπουδών- Master of Sciences (Δ.Μ.Σ. – M.Sc.) «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies of Developmental and Adolescent Health”.

Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

 1. Αναπτυξιακή και Εφηβική Υγεία - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους - (Developmental and Adolescent Health- Development of Health Services for Children and Adolescents).

 

 1. Εκπαίδευση - Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου  μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες που πλαισιώνουν παιδιά και εφήβους, προκειμένου να αποκτήσουν εφόδια και να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα.

Το ΠΜΣ έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η ύλη του περιλαμβάνει βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τα πρώτα χρόνια έως και την ενηλικίωση, καθώς και την αναμενόμενη συμπεριφορά, τις παραλλαγές και παρεκτροπές αυτής (Developmental and Behavioral Health). Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με οντότητες που συχνά παραμελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της πολυμορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειματικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ειδικών. Θα συζητηθεί ο ρόλος του περιβάλλοντος (οικογένεια, παιδικός σταθμός, σχολείο,  συνομήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφήβου, στην εκδήλωση συμπτωμάτων και στην αντιμετώπιση δυσκολιών.

      Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης μικρών παιδιών και  εφήβων, αλλά και γενικότερα των ασθενών ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο.

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σημαντικότερες για τον περιορισμό της νοσηρότητας των ενηλίκων του μέλλοντος. Στην Ελλάδα, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Α. & Π. Κυριακού» είναι πρωτοπόρος δομή και σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. εξυπηρετεί ανάγκες προεφήβων και εφήβων από όλη τη χώρα, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένη, ολιστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στα κρίσιμα αυτά αναπτυξιακά στάδια. Πρόσφατα (Απρίλιος 2018), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απένειμε διάκριση στη ΜΕΥ ως Υπηρεσία Καλής Πρακτικής (Good Practice), με βάση τα διεθνή standards που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν τους
προεφήβους και εφήβους.

Οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σημαντικές,  και διαπιστώνεται κενό αναφορικά με τη στελέχωση δομών οι οποίες απευθύνονται τεκμηριωμένα και διεπιστημονικά σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων.  Επιπλέον, οι δομές που αναλαμβάνουν τη φροντίδα χρειάζονται επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

 1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 2. Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρμογή της ηλικιακής ομάδας παιδιών και εφήβων στο σχολικό πλαίσιο.
 3. Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το παιδί και τον/την έφηβο/η και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περίοδους αυτή της ζωής.
 4. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και να συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας.
 5. Να αξιολογούν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους στα πλαίσια ομάδων-δομών.
 6. Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας με το παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των θεμάτων σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.
 7. Να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελματικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργημά τους.
 8. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστημονικό επίπεδο.
 9. Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
 10. Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.
 11. Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης.
 12. Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ηλικιακών ομάδων.
 13. Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.
 14. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστημονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.
 15. Να μελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήματα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν.
 16. Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
 17. Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρμογής θεωριών και μεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων : πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ιδιοχείρως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 18 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου καθημερινά και ώρες 10:00 και 17:00 (η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από 13 έως 19 Αυγούστου):

Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κα Ε. Ευαγγελινού - Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων  & Α Κυριακού", Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youth-msc.gr

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ ή από την ιστοσελίδα www.youth-msc.gr
 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Σύντομο σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
 9. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD)
 10. Αποδεικτικά που δηλώνουν επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα – εμπειρία (αν υπάρχουν)
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

“Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής  και Εφηβικής Υγείας» του ακαδημαϊκού έτους 2018-19:

 1. i. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5,6,7,8, καθώς και 9,10, (αν υπάρχουν), σε μορφή γνήσιων αντιγράφων.
 2. ii. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σημείωμα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο.

iii.  Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ότι θα συμμετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Γ’ εξαμήνου σπουδών».

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δε θα επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται υπό την ευθύνη την Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ωε εξής :

 • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%, πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%, δημοσιεύσεις ή και επιστημονικές εργασίες σε ποσοστό 10 %, παρακολούθηση συναφών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ σε ποσοστό 5%, επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία- δραστηριότητα σε ποσοστό 15%, συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%).
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται τον Οκτώβριο 2018 και θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017) - προαιρετικά]

Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε χίλια (1.000) Ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπόλοιπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κα Ε. Ευαγγελινού) - Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π & Α Κυριακού", Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).

Ιστοσελίδα :www.youth-msc.gr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

©2023 Μεταπτυχιακό Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας.

Search