ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Επιστημονικό Πεδίο

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης σε επαγγελματίες Υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους κλπ) και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες π.χ. εκπαιδευτικούς που έρχονται καθημερινά σε επαφή με εφήβους και νέους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα την ενημέρωση και εκπαίδευση όσων πλαισιώνουν τους νέους στην μεταβατική αυτή ηλικιακή φάση, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις. Η στρατηγική ανάπτυξης της εφηβικής υγείας στις Ευρωπαϊκές χώρες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για την πρόληψη και τον περιορισμό της  νοσηρότητας των ενηλίκων  του μέλλοντος.

Το ΠΜΣ θα οργανωθεί από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» www.youth-health.gr  σε συνεργασία με διδάσκοντες από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, από άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια και από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (Ευρωπαϊκά, Η.Π.Α. κ.ά.).

Διεθνώς, η Εφηβική Υγεία αποτελεί έναν εξελισσόμενο τομέα που αντιμετωπίζει ολιστικά (οργανικά, γνωσιακά και ψυχοκοινωνικά) τον νέο άνθρωπο. Στην Ελλάδα το γνωστικό αυτό αντικείμενο δεν έχει επαρκώς αναπτυχθεί  και οι ιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί και εκπαιδευτικοί αναζητούν και έχουν ανάγκη την εκπαίδευση, τις γνώσεις, αλλά και την άσκηση σε εξειδικευμένα πλαίσια-δομές. Στην χώρα μας δεν λειτουργούν αρκετές δομές σχεδιασμένες για την εφηβική ηλικία σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες (Π.Ο.Υ. , Βιέννη 2003), με αποτέλεσμα οι έφηβοι να παραμελούνται και να εκτίθενται συχνά σε κινδύνους. Επιπλέον, η καταγραφή και μελέτη στοιχείων που αφορούν την σύγχρονη ποιότητα ζωής των νέων της χώρας μας δεν κρίνεται επαρκής και τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα χρειάζονται ενίσχυση.  Οι περισσότερες ιατρικές ειδικότητες (παιδίατροι, παθολόγοι, γυναικολόγοι, ενδοκρινολόγοι, γενικοί ιατροί, δερματολόγοι, χειρουργοί, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι  κ.α.), όπως επίσης και νοσηλευτές, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γυμναστές, εκπαιδευτικοί κ.ά.  χρειάζονται τις γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες στην προσέγγιση και την εφαρμογή πρόληψης, ανίχνευσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της παθολογίας των εφήβων και νέων στη χώρα μας.

Η σημασία και αξία του συγκεκριμένου ΠΜΣ γίνεται αντιληπτή εάν αναλογιστούμε ότι η εφηβεία αποτελεί την ηλικία «κλειδί» για την πρόληψη,  δεδομένου ότι το άτομο σταδιακά αναλαμβάνει την ευθύνη της υγείας του και αποκτά τις γνώσεις και τις συνήθειες που θα καθορίσουν την ποιότητα ζωής και τη νοσηρότητα των μελλοντικών ενηλίκων.  Η επένδυση στους νέους έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα το προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος και αποτελεί την ευκαιρία μας να ενισχύσουμε τις πιθανότητες εξέλιξης σε υγιείς, λειτουργικούς και ευτυχισμένους ενήλικες, δίνοντας έμφαση στην ευεξία (wellbeing) και την ολιστική έννοια της υγείας (σωματική και ψυχοκοινωνική). 

Χρονολογικά,  η εφηβεία καλύπτει ένα σημαντικό ηλικιακό φάσμα (11-19 ετών, Π.Ο.Υ.) που περιλαμβάνει τα στάδια της πρώτης,  μέσης και όψιμης εφηβικής ηλικίας, ενώ στις Δυτικές κοινωνίες το αναπτυξιακό αυτό στάδιο μπορεί να επεκτείνεται και στους νεαρούς ενήλικες.  Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα ζουν >1.500.000 έφηβες και έφηβοι ηλικίας 11 έως 19 ετών, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 12% του πληθυσμού της χώρας. Περίπου 10% είναι μετανάστες, ενώ τα στοιχεία μεταβάλλονται με την ενσωμάτωση των εφήβων προσφύγων. Οι νέοι αποτελούν πολύτιμο τμήμα του κοινωνικού ιστού κάθε χώρας, και η ποιότητα ζωής τους είναι δείκτης που δεν αποτιμάται εύκολα- «καθρεπτίζει» δε την πραγματικότητα και τις προκλήσεις της κοινωνίας και της εποχής τους. Η αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών και η οργάνωση και ανάπτυξη των «φιλικών για τους νέους» υπηρεσιών (youth friendly services)  αποτελούν προτεραιότητα της κοινωνίας μας, αλλά και σημαντική επένδυση για το μέλλον (Π.Ο.Υ. Βιέννη 2003).

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την επιτυχή τους εξέταση, θα είναι σε θέση:

 • Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την αύξηση, την ήβη, το αναπτυξιακό υπόβαθρο, το γνωστικό και ψυχοκοινωνικό πεδίο και τις ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας
 • Να έχουν εξειδίκευση σχετικά με την προσαρμογή και τις ανάγκες των εφήβων κατά την πρώτη, μέση και όψιμη εφηβεία στο οικογενειακό περιβάλλον
 • Να έχουν εξειδίκευση σχετικά με την προσαρμογή και τις ανάγκες των εφήβων κατά την πρώτη, μέση και όψιμη εφηβεία στο σχολικό περιβάλλον
 • Να έχουν εξειδίκευση σχετικά με την ανίχνευση, διάγνωση και προσέγγιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, της Διαταραχής Υπερκινητικότητας- Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ-Υ) & αναπτυξιακών διαταραχών
 • Να έχουν εξειδίκευση στον τρόπο προσέγγισης, την επικοινωνία και το χειρισμό των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, προκειμένου να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη/ή και αντιμετώπιση χρονίων νοσημάτων, παθολογίας και δυσλειτουργίας κατά την περίοδο αυτή
 • Να κατακτήσουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας με το οικογενειακό περιβάλλον, που συχνά συμπάσχει, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας
 • Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και να συντονίζουν φιλικές για νέους υπηρεσίες (youth friendly services)
 • Να διαγιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν κλινικά τις συχνότερες οντότητες-οι ιατροί
 • Να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελματικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργημά τους.
 • Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστημονικό επίπεδο.
 • Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και της οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων
 • Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων
 • Να συνεργάζονται διεπιστημονικά και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης
 • Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εφήβων στους οποίους απευθύνεται η παρέμβαση
 • Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστημονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του
 • Να μελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήματα που τίθενται, κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν
 • Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο, και να συγγράφουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο
 • Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της εφηβικής ιατρικής/υγείας
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρμογής θεωριών και μεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα
©2019 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. All Rights Reserved. Designed By lksmartsolutions.gr

Search